Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr
terug

CPL Awards 2019

Na een zeer geslaagde editie van de CPL Awards in 2017, organiseert de Circle of Police Leadership (CPL), in samenwerking met Uitgeverij Vanden Broele, voor de tweede keer de uitreiking van deze awards.

Dit event is een tweejaarlijks gala waarbij talent, creativiteit, partnerschap en vriendschap centraal staan. Mensen die bij de politie uitzonderlijk actief zijn of politiezones en componenten van de federale politie die opmerkelijke projecten realiseerden tijdens de periode 2018-2019, worden op deze gala-avond onderscheiden met een CPL Award.

Deze 2de editie vindt plaats op 13 december 2019, in het prestigieuze kader van het Martin’s Château du Lac Hôtel in Genval.

Foto's

Info

Datum
13/12/2019
Startuur
20:15
Prijs
€ 95,00
Downloads
Extra info

De acht Awards zijn:
1.      Award voor het ‘Communicatie- en marketingproject’
2.      Award voor het ‘Meest duurzame project’
3.      Award voor het beste ‘IPS-project’ (i.s.m. FBI NAA)
4.      Award voor het beste ‘Netwerk- en partnershipproject’
5.      Award voor het beste ‘Innovatieproject’
6.      Award voor het beste ‘Integriteitsproject’
7.      Lifetime Achievement Award
8.      Publieksprijs voor het origineelste project

Les huit Awards sont:
1.      Award du meilleur 'Projet de communication et de marketing'
2.      Award du ‘Projet le plus durable’
3.      Award du meilleur ‘Projet CPI’ (en collaboration avec la NAA du FBI)
4.      Award du meilleur ‘Projet de réseau et de partenariat’
5.      Award du meilleur ‘Projet d'innovation’
6.      Award du meilleur ‘Projet d'intégrité’
7.      Lifetime Achievement Award
8.      Prix du public pour le projet le plus original

Elk CPL-lid, lokaal politiekorps, component van de federale politie, al dan niet in samenwerking met een geprivilegieerde interne of externe veiligheidspartner kan een voorstel indienen. De absolute voorwaarde is dat de federale en/of de lokale politie steeds een toonaangevende actor is bij het ingediende voorstel/project en een belang kan doen gelden.

De inschrijvingen van projecten worden afgesloten op zaterdag 14 september 2019. De dossiers kunnen worden ingezonden tot uiterlijk maandag 30 september 2019. Deze zullen in de eerste week van oktober 2019 door de jury op hun ontvankelijkheid worden onderzocht. 

Voorstellen of projecten kunnen uitsluitend per digitale drager in PDF worden ingediend bij de nationale secretaris, de heer HCP Johan Berckmans, via het mailadres info@cplbelgium.be.

Inschrijven om het gala mee te maken kan via de website www.cplawards.be.

Tout membre du CPL, tout corps de la Police Locale, toute composante de la Police Fédérale que ce soit ou non en collaboration avec un partenaire privilégié en matière de sécurité interne ou externe peut soumettre une proposition. La condition absolue est que la Police Fédérale et/ou Police Locale soit toujours un acteur de premier plan dans la proposition ou le projet soumis et puisse revendiquer un intérêt.

Les inscriptions des projects seront clôturées le samedi 14 septembre 2019. Les candidatures peuvent être envoyées au plus tard le lundi 30 septembre 2019. Leur recevabilité sera examinée par le jury au cours de la première semaine d'octobre 2019.

Les propositions ou projets doivent être soumis en format PDF au secrétaire national, Monsieur CDP Johan Berckmans, à l'adresse mail suivante: info@cplbelgium.be

Inscrire pour la gala par la site www.cplawards.be.

Vrije plaatsen
150