Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr
terug

UITGESTELD Food for thought: Rondetafelconferentie Recherche 2030

Food for Thought

Als sleutelpartners van de ‘Staten-Generaal voor de Politie #SEGPOL buigen de vzw’s Centre for Policing and Security en Circle of Police Leadership zich tijdens een tweejarig project over de vraag hoe de Belgische Geïntegreerde Politie zich moet wapenen om  een antwoord te kunnen geven op de maatschappelijke uitdagingen betreffende veiligheid en leefbaarheid in 2030. Onder de naam ’Food for thought’ brengen zij diverse deskundigen samen in zes provinciale thematische rondetafelconerenties in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig).

De eerste rondetafelconferentie vindt plaats op 8 december 2021 in Oost-Vlaanderen, in De Graanmaat in Sint-Niklaas.

De resultaten van de zes Nederlandstalige rondetafelconferenties zullen samen met de initiatieven van de Franstalige partners worden gebundeld in een publicatie en een visietekst 2030 over de toekomst van de politie.

Als slotevent zal eind 2022 een centrale studiedag plaatsvinden waar over de visie 2030 inhoudelijk wordt gereflecteerd vanuit politie en wetenschap, een visie die gedragen wordt door de politie zelf.


Food for thought Oost-Vlaanderen: De recherche 2030

TIJDENS DE RONDETAFELCONFERENTIE IN OOST-VLAANDEREN ZOEKEN WE IN VIJF RONDETAFELS EEN ANTWOORD OP VOLGENDE UITDAGINGEN VOOR DE RECHERCHE 2030:

 1. Wat betekent recherche in een multidisciplinaire omgeving?
 2. Wat zullen operationele uitdagingen zijn voor recherchediensten?
 3. Hoe krijgt een mensgerichte recherche invulling in 2030?
 4. Hoe ziet de ideale “organisatie” voor een recherche 2030 eruit? Hoe kan justitie hierbij een future proof partner zijn?
 5. Noodzaakt een mondiale “goed georganiseerde criminaliteit” in 2030 een mondiale “goede georganiseerde (politionele) recherche?

Transversale thema’s

 • Publiek-private samenwerking en privatisering
  Politie en wetenschap: welke rol kunnen beiden spelen in het thema?
 • Hoe kunnen ze elkaar op dit thema versterken?
 • Innovatie: hoe kunnen we op dit thema innoveren?
 • Hoe past de burger in het verhaal van de recherche?

Deze vragen worden ingeleid door Peter Hinssen. Peter ging de uitdaging aan om zich te laten onderdompelen in de politie praktijk. Deze unieke blik achter de schermen brengt zijn ongezouten mening in het debat en geeft food for thought voor de discussies aan de verschillende rondetafels.

Dagprogramma

09u30 Aanmelding en onthaal met koffie en thee
10u00 Algemene inleiding: de samenleving in 2030
11u00 Wat betekent recherche in een multidisciplinaire omgeving?
12u00 Wat zullen operationele uitdagingen zijn voor recherchediensten?
13u00 Lunchpauze
13u30 Hoe krijgt een mensgerichte recherche invulling in 2030?
14u30 Hoe ziet de ideale “organisatie” voor een recherche 2030 eruit? Hoe kan justitie hierbij een future proof partner zijn?
15u30 Noodzaakt een mondiale “goed georganiseerde criminaliteit” in 2030 een mondiale “goede georganiseerde (politionele) recherche?
16u00 Netwerkdrink

Wie kan deelnemen als gesprekspartner aan tafel en zo mee bouwen aan de toekomst van de recherche?

CPS en CPL brengen met deze interactieve rondetafels een divers en gevarieerd publiek samen. Het aantal plaatsen is beperkt. Per tafel nemen maximum 10 personen deel aan het debat. Wie zich inschrijft, stelt zich kandidaat voor één van de vijf groepen.

De samenstelling van de tafels zal vorm krijgen op basis van de expertise, betrokkenheid in de geïntegreerde aanpak (burger, bedrijf, bestuurlijke en gerechtelijke overheden, media, jongeren, maatschappelijk middenveld) of rol in de politieorganisatie. Inschrijven kan zolang er beschikbare plaatsen vrij zijn. De organisatie waakt bij de selectie over diversiteit in de samenstelling van de groepen.

We zoeken naar geëngageerde en actieve deelnemers met een blik op de toekomst! Daarom vragen wij u bij uw inschrijving een korte motivatie te geven voor uw deelname. Tot en met 28 november en zolang er plaatsen beschikbaar zijn, kan u uw kandidatuur insturen. De selectie zal gebeuren op 29 november 2021. Ten laatste op 1 december krijgt u bericht of u definitief kan deelnemen of niet.

Praktische informatie

Inschrijven:

Inschrijven voor deelname aan deze rondetafelconferentie kan via de website van CPS.

Kostprijs: 

De normale deelnameprijs bedraagt 75 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de lunch, de koffiepauzes en de netwerkdrink inbegrepen.

Omwille van de geldende coronamaatregelen kunnen er aanpassingen zijn met betrekking tot de catering. We danken u voor uw begrip.

Inschrijvingen met korting:

Leden van de organisaties die structurele partner zijn van het CPS en van CPL, leden van CPL en leden van de organisaties die de basismodule van Blue Connect gebruiken, krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Betaling:

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mail-adres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:

Politiemedewerkers: Deze rondetafelconferentie zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

Coronamaatregelen:

We gaan ervan uit dat in december 2021 studiedagen nog fysiek zullen kunnen plaatsvinden. We zullen er alles aan doen om de gevolgen van de coronacrisis voor de activiteiten zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze deelnemers als sprekers. We zorgen ervoor dat de activiteiten veilig en volgens de geldende regels kunnen plaatsvinden. Tijdens de activiteiten zullen de nodige preventieve maatregelen genomen worden en dienen de instructies inzake hygiëne en sociale afstand nauwgezet te worden gevolgd. 

Indien een activiteit echter geannuleerd moet worden omwille van een verstrenging van de maatregelen, dan wordt de activiteit uitgesteld naar een latere datum of kan worden geopteerd voor een online evenement. Deelnemers kunnen er dan ook voor kiezen om kosteloos te annuleren.

Locatie:

De Graanmaat, Grote Markt 24, 9100 Sint-Niklaas

Op 08/12/2021 vindt de eerste rondetafelconferentie in het kader van Food for thought plaats in de provincie Oost-Vlaanderen. Thema van de conferentie is 'De recherche 2030'. Meer informatie kan u ook terugvinden in de flyer van de conferentie.