Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr
terug

Meer dan ambitieuze plannen voor de BVBO

MEER DAN AMBITIEUZE PLANNEN VOOR DE BVBO

Op 1 januari 2020 nam de CEO van SERIS nv, Danny Vandormael,  de rol op van Voorzitter van de BVBO, de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen.


Hij was in het verleden al twee keer voorzitter en kan hierbij ook terugblikken op een aantal verwezenlijkingen die onze sector naar een nieuw niveau getild hebben. Denk maar aan de voorbereidende onderhandelingen die geleid hebben tot de nieuwe wet op de private en bijzondere veiligheid (de zogenaamde Wet Jambon), die een enorme stap vooruit betekende. Dit in de erkenning van de toegevoegde waarde en de professionalisering van onze sector en in de toegang tot een bredere private en publieke markt. 

Ook voor dit mandaat heeft de nieuwe voorzitter meer dan ambitieuze plannen. Zo heeft hij onmiddellijk bij zijn aantreden Chris Bombeke belast met een studieopdracht  om de huidige werking van de beroepsvereniging te evalueren.

Chris  Bombeke zal de resultaten van deze studieopdracht nu omzetten naar de praktijk en dit vanaf 11 maart, datum van goedkeuring van het veranderingsplan door de Raad van Bestuur van de BVBO. Hij neemt als Strategisch Adviseur op ad interim-basis de dagdagelijkse leiding over. Tevens zullen de missie en de doelstellingen van de federatie geherdefinieerd worden en zal hij een nieuwe strategie en aangepaste werking dienen te implementeren die volledig is afgestemd op de huidige maatschappelijke context en de veranderende noden van de vereniging, haar leden, haar klanten en de externe doelgroepen.

Jan Cappelle, vandaag nog CEO, heeft zelf beslist een stap opzij te zetten. Hij zal in ieder geval de BVBO verder ondersteunen met juridisch en sociaal-technisch advies alsook meewerken aan de uitbouw van haar vernieuwde werking.

Tegen juni moeten de eerste resultaten van deze strategische oefening zichtbaar zijn.


BVBO vzw - Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen

APEG asbl - Association Professionnelle des Entreprises de Gardiennage

Stuiversstraat 8 Rue des Sols – Brussel 1000 Bruxelles