Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr
terug

SEGPOL Bedanking

Beste leden,

Het officiële startschot van de Staten-Generaal van de politie (SEGPOL) had plaats op 25/05/2021. Hierin heeft CPL – samen met CEP en CPS een vooraanstaande rol opgenomen in de denkoefening over de toekomst van de Belgische politie.

De resultaten van de talrijke werkgroepen en discussiemomenten werden ondertussen uitgeschreven en samengebundeld in een publicatie over “de toekomst van de politie in 2030”.  De publicatie met concrete aanbevelingen zal worden voorgesteld en officieel aan de Minister van Binnenlandse Zaken worden overhandigd tijdens het slotevent van de SEGPOL op 21/03/2023.

Langs deze weg wenst de Raad van Bestuur CPL alle leden te bedanken die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben bijgedragen en deelgenomen aan de werkzaamheden SEGPOL. Door jullie deelname komen we tegemoet aan één van de bestaansredenen van onze organisatie namelijk deelnemen aan en wegen op het politiebeleid.

Nogmaals van harte bedankt en tot binnenkort.

 

Voorzitter CPL

Jean-Louis DALLE