Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr
terug

Staten-generaal werkt aan nieuwe toekomstvisie

Staten-generaal werkt aan een nieuwe toekomstvisie voor Belgische politiediensten met CPL, CPS en CEP als sleutelpartners naast het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie, de algemene directie preventie en veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden lanceert binnenkort een staten-generaal van de politie die concrete beleidsaanbevelingen voor de toekomst zal uitwerken. “Het huidig politiemodel staat na twintig jaar onder druk”, aldus Verlinden in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. “Het einddoel van de staten-generaal is om te komen tot een meer aantrekkelijke en betere politie voor alle belanghebbenden.” Na een startevent in mei zullen de sleutelpartners rondetafels organiseren rond belangrijke beleidsthema’s. Eind dit jaar komt er een tussentijds event en eind 2022 volgt een slotevent.

Minister Verlinden ziet de staten-generaal als “een verbindend en overkoepelend project dat alle strategische initiatieven en projecten van de politie wil samenbrengen”. De bestaande visie- en beleidsdocumenten, relevante studies, evaluaties en rapporten zullen daarbij als uitgangspunt dienen.  

Sleutelpartners

Het voorzitterschap en de regie liggen bij de minister en een kerngroep van sleutelpartners. Die sleutelpartners zijn het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie, de algemene directie preventie en veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken en de vzw’s Circle of police leadership, Centrum voor politiestudies (Centre for Policing and Security) en Centre d’études sur la police. Volgens minister Verlinden hebben die vzw’s de voorbije jaren een prominente rol gespeeld in het politielandschap en brengen ze de academische wereld en de politie samen. Ze sluit niet uit dat er nog andere sleutelpartners bijkomen. De kerngroep zal dat de komende weken nader bekijken.

In het najaar van 2021 starten CPL, CPS en CEP met het organiseren van rondetafelgesprekken onder de naam ‘Food for thought’. Meer info vindt u hier.

Andere belanghebbenden

Behalve de sleutelpartners zal de staten-generaal ook andere belanghebbenden van de politie bij elkaar brengen. Het gaat hierbij om de bevolking en de politiemensen zelf, maar ook om verschillende politieoverheden, de federale politieraad, de Algemene Inspectie van de politie en belangenorganisaties zoals de politievakbonden. Ook de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, de Union des Villes et Communes de Wallonie en in Brussel Brulocalis zullen erbij worden betrokken. Daarnaast kan het Comité P volgens minister Verlinden een belangrijke rol spelen. Ze wil ook nagaan welke rol de minister van Justitie wil spelen in de staten-generaal.

Startevent

De staten-generaal schiet normaal gezien in mei uit de startblokken met een startevent. “Het exacte format van het startevent zal onder meer ook afhangen van de sanitaire situatie op dat moment”, zegt minister Verlinden. “Voorlopig denken wij aan een fysiek evenement, voor zover dat mogelijk is, met de sleutelpartners en eventueel livestreaming voor belanghebbenden.”

Federaal parlement

Ook het federale parlement zal bij het dossier betrokken worden. Twee belangrijke thema’s zullen volgens de minister al zeker aan bod komen in de commissie Binnenlandse Zaken: het statuut van de politie en de opleiding. Ook de hoorzittingen over de financiering van de lokale politie kunnen volgens minister Verlinden aan de staten-generaal gekoppeld worden. Ze verwijst daarmee naar de onderhandelingen die op dit moment met de vakorganisaties lopen over een nieuw sectoraal akkoord voor het geldelijk statuut binnen de politiediensten.

(Bron: Website CPS en vraag van Yngvild Ingels aan de minister van Binnenlandse Zaken over “De staten-generaal van de politie” (nr. 55015417C), behandeld in de Kamercommissie voor de Binnenlandse Zaken, veiligheid, migratie en bestuurszaken, 17 maart 2021.)

Staten-generaal werkt aan een nieuwe toekomstvisie voor Belgische politiediensten met CPL, CPS en CEP als sleutelpartners naast het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie, de algemene directie preventie en veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken