Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr

Over de Circle of Police Leadership

Onze vereniging is een forum voor officieren en personeel van niveau A van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.

Wat doen wij ?

  • constructief en kritisch analyseren van de Belgische politieorganisatie
  • met een open geest debatteren en innoverende voorstellen formuleren
  • het nodige draagvlak zoeken en vinden
  • ijveren dat onze standpunten opgenomen worden in het beleid 
  • ondersteuning bieden aan de leden in hun persoonlijke loopbaanontwikkeling.

Hoe doen wij dat ?

  • een geïntegreerde organisatie met een vzw-statuut, gestructureerd op federaal, gewestelijk en provinciaal niveau
  • interactieve communicatie met onze leden, externe partners en bevoegde overheden
  • een modern en objectief gericht communicatiebeleid
  • de organisatie van provinciale, regionale en nationale debatvergaderingen
  • actieve netwerkvorming.

Waarom?

Op basis van onze werking willen we erkend worden als een onmisbare externe partner in het beleidsproces, die een wezenlijke bijdrage levert aan de evolutie van de geïntegreerde politiezorg.

De historiek van CPL

18 april 1881
'Federatie van Commissarissen en Politieofficieren van het Koninkrijk' wordt opgericht.

14 april 1909
'Federatie van Commissarissen en adjuncten van Politie' wordt opgericht.

1960
Verwerven van rechtsstatuut door omvorming van losse groepering tot vereniging zonder winstgevend doel. Oprichting vzw 'Federatie van Commissarissen en Adjunct-commissarissen van Politie van België'.

1991
De Federatie mag het epitheton 'Koninklijk' toevoegen in haar naam.

2001
Omvorming tot 'Koninklijke Federatie van de Belgische Politieofficieren'.

2007
De vernieuwde 'Koninklijke Federatie van Officieren en Hogere Ambtenaren van de Belgische Politie vzw' ziet het levenslicht.

2014
Vzw Circle of Police Leadership

Wat kan CPL bieden

Reflectieplatform

De CPL is in de eerste plaats een reflectieplatform voor leidinggevende politieambtenaren en CALog-personeel van niveau A. Een organisatie waar leidinggevenden elkaar kunnen ontmoeten zonder geografische of functionele beperkingen. De CPL wil een constructieve bijdrage leveren aan een kwaliteitsvolle politiezorg en het politiebeleid mee ondersteunen. Dit vraagt een engagement van elk individueel lid van de CPL.

Studie- en debatdagen

De CPL organiseert regelmatig provinciale, nationale en internationale studiedagen en debatnamiddagen over actuele politieonderwerpen.

Tijdschrift Blue Minds als ledenblad

Elke lid van de CPL ontvangt maandelijks het vaktijdschrift 'Blue Minds', uitgegeven door Vanden Broele. In het tijdschrift worden naast actuele politie-en maatschappelijke veiligheidsartikels ook berichten en bijdragen van de CPL opgenomen. De leden van de CPL worden uitgenodigd om relevante bijdragen ter publicatie over te maken. Check Blue Minds voor meer info. 

Website

Welkom op onze nieuwe website van CPL! Deze website is samengesteld uit een open gedeelte en een afgesloten gedeelte, slechts toegankelijk voor de leden. Op deze website vind je informatie over de werking van de CPL, een aanbod van relevante info, een inventaris van de leden (enkel leden), verslagen (enkel leden), nieuws heet van de naald en de belangrijkste posts vanop onze sociale media.

Geïnteresseerd om lid te worden?

Lid worden