Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr
terug

Food for thought: Rondetafelconferentie Politie: De mens in de organisatie 2030

De rondetafelconferentie Politie: de mens in de organisatie’ vindt plaats op 9 mei 2022 bij de FGP/CSD Hasselt.

Tijdens de rondetafelgesprekken zoeken we antwoorden op een aantal vragen rond thema’s die belangrijk zijn in het kader van ‘de mens in de politieorganisatie’, zoals HRM, rekrutering en selectie, opleiding of welzijn. Wat zijn belangrijke uitdagingen op deze gebieden wanneer we vooruitkijken naar 2030? Hoe moet de politie omgaan met maatschappelijke veranderingen van de toekomst?

Tijdens deze rondetafelgesprekken worden aan de hand van input van experten, die in de vorm van korte pitches een eerste input geven voor de discussie, gesprekken gevoerd. Zo gaan we samen, in samenwerking tussen politiemensen en experten extern aan de politieorganisatie, op zoek naar antwoorden op de vragen over de toekomst.

WE WERKEN TIJDENS DE RONDETAFELCONFERENTIE MET VIJF VRAGEN:

  1. Hoe kan politie een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven en een afspiegeling zijn van de maatschappij?
  2. Hoe kan het ontwikkelingstraject of de loopbaan(begeleiding) gerealiseerd/geoptimaliseerd worden? Hoe goed evalueren?  Hoe aan talentontwikkeling doen,
  3. Welke cultuurverandering hebben we nodig om legitiem te kunnen werken in 2030?
  4. Hoe kunnen we de opleiding beter laten aansluiten op de huidige uitdagingen en ontwikkelingen?
  5. Hoe kan politie zich voorbereiden op uitdagingen op het vlak van welzijn in 2030?

Deze vijf vragen komen per tafel aan bod en worden ingeleid door een korte pitch. Telkens komt één vraag aan bod per tafel. Na het gesprek gaat elke deelnemer naar een andere tafel, waar de volgende vraag aan bod komt. Elke deelnemer voert dan ook in totaal vijf rondetafelgesprekken, met een steeds wisselende groep gesprekspartners.

Deze rondetafelconferentie wordt zowel fysiek als digitaal georganiseerd. Bij de inschrijving kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat. Vanzelfsprekend moeten we rekening houden met de dan geldende maatregelen, waardoor we steeds rekening houden met de noodzaak tot omschakelen naar een volledig digitale versie. Daarnaast zullen we ook bij een te laag aantal fysieke deelnemers om moeten schakelen naar een digitale versie.

Dagprogramma

09u30 Aanmelding en onthaal met koffie en thee
10u00 Inleiding
11u00 Ronde 1
12u00 Ronde 2
13u00 Lunchpauze
13u30 Ronde 3
14u30 Ronde 4
15u30 Ronde 5
16u00 Netwerkdrink

WIE KAN DEELNEMEN ALS GESPREKSPARTNER AAN TAFEL EN ZO MEE BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN DE POLITIE?

Het aantal plaatsen is beperkt. Per tafel nemen maximum 10 personen deel aan het debat. Bovendien moeten we een aantal methodologische spelregels hanteren opdat de gesprekken van deze ronde tafels kunnen resulteren in voldoende solide data om nadien hierop een toekomstvisie te kunnen enten. In deze is de betrokkenheid en deskundigheid van diegenen die zich inschrijven een belangrijk participatiecriterium. Dit betekent niet dat je over een bijzondere wetenschappelijke of professionele deskundigheid moet beschikken, maar als deelnemer van de tafel vragen we enige passie, betrokkenheid en voeling met het thema. Daarom vragen wij u bij uw inschrijving een korte motivatie te geven voor uw deelname.

Kortom, we zoeken vooral geïnteresseerde en gemotiveerde deelnemers die graag hun input willen geven voor de toekomst.

Tot en met 25 april 2022 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn, kan u uw kandidatuur insturen. De selectie zal gebeuren op 26 april 2022. Ten laatste op 28 april 2022 krijgt u bericht of u definitief kan deelnemen of niet.

Info

Datum
09/05/2022
Startuur
09:30
Prijs
€ 40,50
Extra info

Praktische informatie

Inschrijven:

Inschrijven voor deelname aan deze rondetafelconferentie kan online via de website van CPS.

Kostprijs: 

De normale deelnameprijs bedraagt 45 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de lunch, de koffiepauzes en de netwerkdrink inbegrepen.

Omwille van de geldende coronamaatregelen kunnen er aanpassingen zijn met betrekking tot de catering. We danken u voor uw begrip.

Inschrijvingen met korting:

Leden van de organisaties die structurele partner zijn van het CPS en van CPL, leden van CPL en leden van de organisaties die de basismodule van Blue Connect gebruiken, krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Betaling:

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mail-adres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:

Politiemedewerkers: Deze rondetafelconferentie zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

Coronamaatregelen:

We gaan ervan uit dat in mei 2022 activiteiten fysiek zullen kunnen plaatsvinden. We zullen er alles aan doen om de gevolgen van de coronacrisis voor de activiteiten zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze deelnemers als sprekers. We zorgen ervoor dat de activiteiten veilig en volgens de geldende regels kunnen plaatsvinden. Tijdens de activiteiten zullen de nodige preventieve maatregelen genomen worden en dienen de instructies inzake hygiëne en sociale afstand nauwgezet te worden gevolgd.

Vrije plaatsen
100