email 84
fr
fr

Partners van CPL

Via de pagina Partners kan je kennismaken met de partners van CPL.

Womenpol

Het Belgisch Netwerk van Poitievrouwen v.z.w. (afgekort Womenpol) is een professioneel netwerk dat politievrouwen in staat stelt met elkaar in contact te treden, informatie te delen en met raad bij te staan.

Het doel van Womenpol is het optimaliseren van de positie van vrouwen, werkzaam bij de Belgische Politie.

Womenpol heeft de slogan van de derde Europese Conferentie voor politievrouwen van 1994 aanvaard als samenvatting van haar doelstellingen.

Police = Wo/men wijst op het feit dat politiewerk niet uitsluitend een mannentaak is, maar een taak waarvoor vrouwen en mannen zich samen moeten en willen inzetten. Zowel vrouwelijke als mannelijke kwaliteiten moeten elkaar op een evenredige basis aanvullen bij de uitoefening van de politietaak. Dit heeft een grotere kwaliteit = Quality tot gevolg en betekent daarenboven een betere dienstverlening = Service naar de bevolking toe. Ook de Service vanuit de politiedienst naar de politiefunctionaris toe mag niet worden vergeten.

Womenpol streeft dus naar :

  • een grotere aanwezigheid van vrouwen in de Belgische Politiekorpsen;
  • een vlottere integratie van vrouwen in de Belgische Politiekorpsen;
  • gelijke rechten en kansen voor politievrouwen tijdens hun loopbaan.

Womenpol tracht dit te verwezenlijken door :

  • het leggen van contacten over heel België
    het uitwisselen van kennis en ervaring van vrouwen werkzaam in de verschillende Belgische korpsen en met andere Europese politievrouwen;
  • het geven van informatie;
  • het bevorderen van onderlinge steun tussen de Belgische politievrouwen alsook met Europese politievrouwen;
  • ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar de positie en functioneren van vrouwen werkzaam bij de politie;
  • het streven naar goede contacten met de politieke wereld;

de organisatie van activiteiten, zoals lezingen en ontmoetingsmomenten en het stimuleren van netwerken.
Tot haar doelgroep ziet Womenpol allen die op één of andere manier te maken hebben met het functioneren van vrouwen werkzaam bij de politie.

Wenst u meer informatie, aarzel dan niet en stuur een mailtje naar info@womenpol.be