Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr

Collectief lidmaatschap

U wil met uw politiezone of federale dienst lid worden van CPL? Goed idee!

De aanvragen voor een collectief lidmaatschap ten behoeve van een politiezone of federale dienst worden ingediend via een online-formulier (Forms). U kan hieronder de link naar het formulier terugvinden of u kan de QR-code scannen met uw smartphone of tablet (Opgelet: de QR-code werkt niet op een Hilde-PC).

FORMULIER COLLECTIEF LIDMAATSCHAP

Na het invullen van het formulier, zal u van onze nationale penningmeester een bijdragenota ontvangen. Na de overschrijving van het verschuldigde lidgeld, wordt het lidmaatschap door de nationale communicatieverantwoordelijke aan alle betrokken leden gekoppeld.

Graag wijzen wij u nog op het volgende aangaande de leden die deel zullen uitmaken van het collectief lidmaatschap:

1. Elk personeelslid dat deel uitmaakt van een collectief lidmaatschap en voordien nog geen lid was van CPL:

  • moet zich via onze website individueel registreren als nieuw lid van CPL
  • hiertoe worden de nodige gegevens verstrekt (naam + postadres + e-mailadres + eenheid/dienst + interesses)
  • de afdeling waarvan men lid wordt, betreft de provinciale afdeling van de PZ of eenheid
  • het betaalvoorstel mag men negeren aangezien dit collectief vereffend wordt
  • de nationale communicatieverantwoordelijke zal er vervolgens voor zorgen dat het collectieve lidmaatschap handmatig wordt toegevoegd aan de ledendatabank achter de website na betaling door de zone/dienst.

2. Het opvolgen en wijzigen van de persoonlijke gegevens (naam + postadres + e-mailadres + eenheid/dienst + interesses) moet door elk lid zelf worden bijgehouden in de ledendatabank achter de website. Dit kan door op de website rechtsboven op 'Inloggen' te klikken en vervolgens met de gegevens waarmee men zich geregistreerd heeft in te loggen. Wanneer men vervolgens rechtsboven op de eigen naam klikt, kan men de persoonlijke gegevens wijzigen.

3. Alle briefwisseling met de leden zoals het ledenblad zal worden opgestuurd naar het postadres dat door het lid zelf bij registratie werd ingevuld. Aankondigingen van activiteiten via de provinciale afdelingen gebeuren elektronisch via het(de) e-mailadres(sen) dat door het lid zelf wordt opgegeven bij de registratie.

Tot binnenkort!