Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr

Collectief lidmaatschap

U wil met uw politiezone of federale dienst lid worden van CPL? Goed idee!

Voorafgaande opmerking!

De procedure hieronder beschreven geldt zowel voor nieuwe collectieve lidmaatschappen als voor de verlenging van reeds bestaande collectieve lidmaatschappen. Bij verval van het lidmaatschap zal elk lid 1 maand voor de vervaldatum hiervan een e-mailbericht ontvangen. Het is echter aan te raden dat de verantwoordelijke voor de aanvraag reeds eerder een herinnering instelt, gezien we merken dat de procedure tot hernieuwing vaak langere tijd in beslag neemt wegens goedkeuringen van het politiecollege, ...

De verlenging van het lidmaatschap of het nieuwe lidmaatschap kan ook maar pas starten vanaf de datum waarop de betaling bij CPL binnen is! D.w.z. dat de leden van het lidmaatschap mogelijk een keer ons magazine Blue Minds zullen missen indien de betaling nog niet voldaan is.

Procedure

De aanvragen voor een collectief lidmaatschap ten behoeve van een politiezone of federale dienst worden ingediend via een online-formulier (Forms). U kan hieronder de link naar het formulier terugvinden of u kan de QR-code scannen met uw smartphone of tablet (Opgelet: de QR-code werkt niet op een Hilde-PC).

FORMULIER COLLECTIEF LIDMAATSCHAP

Na het invullen van het formulier, zal u van onze nationale penningmeester een bijdragenota ontvangen. Na de overschrijving van het verschuldigde lidgeld, wordt het lidmaatschap door de nationale communicatieverantwoordelijke aan alle betrokken leden gekoppeld.

Graag wijzen wij u nog op het volgende aangaande de leden die deel zullen uitmaken van het collectief lidmaatschap:

1. Elk personeelslid dat deel uitmaakt van een collectief lidmaatschap en voordien nog geen lid was van CPL:

  • moet zich via onze website individueel registreren als nieuw lid van CPL
  • hiertoe worden de nodige gegevens verstrekt (naam + postadres + e-mailadres + eenheid/dienst + interesses)
  • de afdeling waarvan men lid wordt, betreft de provinciale afdeling van de PZ of eenheid
  • het betaalvoorstel mag men negeren aangezien dit collectief vereffend wordt
  • de nationale communicatieverantwoordelijke zal er vervolgens voor zorgen dat het collectieve lidmaatschap handmatig wordt toegevoegd aan de ledendatabank achter de website na betaling door de zone/dienst.

2. Het opvolgen en wijzigen van de persoonlijke gegevens (naam + postadres + e-mailadres + eenheid/dienst + interesses) moet door elk lid zelf worden bijgehouden in de ledendatabank achter de website. Dit kan door op de website rechtsboven op 'Inloggen' te klikken en vervolgens met de gegevens waarmee men zich geregistreerd heeft in te loggen. Wanneer men vervolgens rechtsboven op de eigen naam klikt, kan men de persoonlijke gegevens wijzigen.

3. Alle briefwisseling met de leden zoals het ledenblad zal worden opgestuurd naar het postadres dat door het lid zelf bij registratie werd ingevuld. Aankondigingen van activiteiten via de provinciale afdelingen gebeuren elektronisch via het(de) e-mailadres(sen) dat door het lid zelf wordt opgegeven bij de registratie.

Tot binnenkort!

Bedragen collectief lidmaatschap

Indien u kiest voor een collectief lidmaatschap, zal het te betalen bedrag per lid afhankelijk zijn van het totaal aantal leden dat in het collectief wordt opgenomen:

  • 1-4 leden: 50€/lid
  • 5-9 leden: 45€/lid
  • 9 of meer leden: 40€/lid