Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr
Passie voor leiderschap
Lid worden

Welkom bij CPL Belgium

Welkom bij de website van CPL, een professioneel netwerk van leidinggevenden binnen de Belgische politie.
Een platform waar officieren en medewerkers die een burgerfunctie niveau A bekleden, elkaar vinden.
Op deze website vind je alles wat je moet weten over CPL, de dynamische werking van de provinciale afdelingen en de talrijke initiatieven.

Om lid te worden, kan je hieronder doorklikken. Voor een lidmaatschap van 1 jaar betaal je als actieve collega 50€. Als gepensioneerde collega betaal je 30€. Als lid ontvang je uiteraard ook onze Blue Minds, het tijdschrift van CPL en hét tijdschrift voor alle leidinggevenden bij de politie en iedereen die leiderschap wil opnemen en richting wil geven aan onze politiediensten tout court.

Ben jij commissaris of niveau A binnen de politie? Dan loont het zeker de moeite om lid te worden van CPL!
We delen onze kennis, organiseren workshops en onderhouden boeiende contacten met collega’s uit het hele land.
Indien je – vrijblijvend- meer info wenst, kan je ons altijd contacteren.

Lid worden

CPL Awards 2022

16/12/2022

Interesse?

Lid worden

Beveiliging online betaling

Op naar meer veiligheid in betalingen!

Als lid van CPL willen wij u graag informeren over een wijziging in de betalingsmodaliteiten die u mogelijk zal waarnemen vanaf 01/01/2021 en die u helpen om een veilige betaling te kunnen uitvoeren, zo ook van uw lidgeld voor CPL.

Sinds 13/01/2018 is de Herziene Richtlijn voor Betaaldiensten (PSD2) binnen Europa van kracht. Tot 31/12/2020 was hiervoor echter een overgangsperiode van kracht. D.w.z. dat vanaf 01/01/2021 voor alle onlinebetalingen in België, waaronder ook jullie betaling van het lidgeld, er gewerkt zal worden met een 'strong customer authentication' (SCA), waarbij extra identificatiestappen moeten leiden tot een veiligere betaling voor u al lid van CPL.

Waarom strong customer authentication (SCA)?

Betalingsfraude is een groeiend probleem binnen de financiële wereld. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, de twee grootste e-commercemarkten van Europa, gebeurt nu meer dan de helft van betalingsfraude online. Winkeliers, financiële instellingen en consumenten maken zich dan ook grote zorgen over de veiligheid van online betalingen.

Met PSD2 hoopt de EU deze trend te keren. Onder de nieuwe wet is strong customer authentication (SCA) de belangrijkste beveiliging, bedoeld om betalingen veiliger te maken.

Simpelweg betekent dat, wanneer een consument binnen de EER online iets wil kopen, hij/zij tijdens het afrekenen aanvullende authenticatiestappen moet uitvoeren om te verifiëren dat hij/zij daadwerkelijk de kaarthouder is.

Zodra SCA ingaat, moet iedere door de consument geïnitieerde online betaling worden geverifieerd door tenminste twee factoren uit de volgende drie categorieën:

  • Iets wat een consument heeft (bijvoorbeeld een telefoon)
  • Iets wat een consument weet (bijvoorbeeld een pincode)
  • Iets wat een consument is (bijvoorbeeld fysiek bewijs dat ze zijn wie ze zeggen, zoals een vingerafdruk of zelfs hun gezicht. Veel telefoons zijn tegenwoordig al uitgerust met vingerafdruk en gezichtsscanners).

2-factor-authenticatie

Velen onder jullie zijn misschien al vertrouwd met de 2-factor-authenticatie, anderen misschien minder. Deze vorm van authenticatie vereist dat de consument twee soorten informatie (of ‘factoren’) verstrekt om een betaling te voltooien. Consumenten kunnen bijvoorbeeld een betaling verifiëren met hun vingerafdruk (factor één) op hun telefoon (factor twee), in overeenstemming met de SCA-regels van PSD2. 

De twee factoren moeten altijd uit twee van de drie hierboven genoemde categorieën afkomstig zijn (iets dat een consument ‘heeft, weet of is’). Met andere woorden, betalingen kunnen niet worden geverifieerd met twee factoren uit de categorie ‘kennis’, zoals een wachtwoord en een pincode. 

Als betalingen niet op basis van twee factoren worden geverifieerd, zal de bank de betaling weigeren en gaat de transactie niet door. Bijgevolg zal u niet in orde zijn met uw lidmaatschap. De uitgevers van een kaart (meestal banken) zijn zelf op de eerste plaats verantwoordelijk voor het naleven van SCA. 

Transacties van lage waarde

Transacties onder de €30 zijn vrijgesteld van SCA totdat dezelfde kaart vijf keer van deze vrijstelling gebruik heeft gemaakt. SCA is ook vereist vanaf het moment dat de vrijgestelde betalingen in totaal meer dan €100 bedragen. Als een consument bijvoorbeeld drie betalingen van €30 met één kaart doet en vervolgens probeert een vierde betaling van €30 te doen zou SCA vereist zijn, omdat de vierde betaling het totale vrijgestelde bedrag boven de €100 uit laat komen.

Dit wil zeggen dat de betaling van het lidgeld van 25€ in 2021 (ENKEL voor betalingen tussen 01/01/2021 en 31/12/2021) hiervan vrijgesteld is (als er geen cumulatie van betalingen is).

Wie graag meer gedetailleerde informatie over voorgaande wenst te lezen, kan HIER klikken om de PSD2-gids van Mollie (zij organiseren ons betalingssysteem).

Op naar een veiliger betalingssysteem d.m.v. 2-factor-authenticatie!

Bekijk meer nieuws

Ledenbibliotheek

Wist u al dat u als lid inzage kan nemen in de ledenlijst CPL en in de verslagen van onze Raad van Bestuur? Door in te loggen op onze website komen er twee extra tabbladen 'Ledenlijst' en 'Ledenbibliotheek' tevoorschijn!

Staten-generaal werkt aan nieuwe toekomstvisie

Staten-generaal werkt aan een nieuwe toekomstvisie voor Belgische politiediensten met CPL, CPS en CEP als sleutelpartners naast het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie, de algemene directie preventie en veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden lanceert binnenkort een staten-generaal van de politie die concrete beleidsaanbevelingen voor de toekomst zal uitwerken. “Het huidig politiemodel staat na twintig jaar onder druk”, aldus Verlinden in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. “Het einddoel van de staten-generaal is om te komen tot een meer aantrekkelijke en betere politie voor alle belanghebbenden.” Na een startevent in mei zullen de sleutelpartners rondetafels organiseren rond belangrijke beleidsthema’s. Eind dit jaar komt er een tussentijds event en eind 2022 volgt een slotevent.

Minister Verlinden ziet de staten-generaal als “een verbindend en overkoepelend project dat alle strategische initiatieven en projecten van de politie wil samenbrengen”. De bestaande visie- en beleidsdocumenten, relevante studies, evaluaties en rapporten zullen daarbij als uitgangspunt dienen.  

Sleutelpartners

Het voorzitterschap en de regie liggen bij de minister en een kerngroep van sleutelpartners. Die sleutelpartners zijn het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie, de algemene directie preventie en veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken en de vzw’s Circle of police leadership, Centrum voor politiestudies (Centre for Policing and Security) en Centre d’études sur la police. Volgens minister Verlinden hebben die vzw’s de voorbije jaren een prominente rol gespeeld in het politielandschap en brengen ze de academische wereld en de politie samen. Ze sluit niet uit dat er nog andere sleutelpartners bijkomen. De kerngroep zal dat de komende weken nader bekijken.

In het najaar van 2021 starten CPL, CPS en CEP met het organiseren van rondetafelgesprekken onder de naam ‘Food for thought’. Meer info vindt u hier.

Andere belanghebbenden

Behalve de sleutelpartners zal de staten-generaal ook andere belanghebbenden van de politie bij elkaar brengen. Het gaat hierbij om de bevolking en de politiemensen zelf, maar ook om verschillende politieoverheden, de federale politieraad, de Algemene Inspectie van de politie en belangenorganisaties zoals de politievakbonden. Ook de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, de Union des Villes et Communes de Wallonie en in Brussel Brulocalis zullen erbij worden betrokken. Daarnaast kan het Comité P volgens minister Verlinden een belangrijke rol spelen. Ze wil ook nagaan welke rol de minister van Justitie wil spelen in de staten-generaal.

Startevent

De staten-generaal schiet normaal gezien in mei uit de startblokken met een startevent. “Het exacte format van het startevent zal onder meer ook afhangen van de sanitaire situatie op dat moment”, zegt minister Verlinden. “Voorlopig denken wij aan een fysiek evenement, voor zover dat mogelijk is, met de sleutelpartners en eventueel livestreaming voor belanghebbenden.”

Federaal parlement

Ook het federale parlement zal bij het dossier betrokken worden. Twee belangrijke thema’s zullen volgens de minister al zeker aan bod komen in de commissie Binnenlandse Zaken: het statuut van de politie en de opleiding. Ook de hoorzittingen over de financiering van de lokale politie kunnen volgens minister Verlinden aan de staten-generaal gekoppeld worden. Ze verwijst daarmee naar de onderhandelingen die op dit moment met de vakorganisaties lopen over een nieuw sectoraal akkoord voor het geldelijk statuut binnen de politiediensten.

(Bron: Website CPS en vraag van Yngvild Ingels aan de minister van Binnenlandse Zaken over “De staten-generaal van de politie” (nr. 55015417C), behandeld in de Kamercommissie voor de Binnenlandse Zaken, veiligheid, migratie en bestuurszaken, 17 maart 2021.)

Staten-generaal werkt aan een nieuwe toekomstvisie voor Belgische politiediensten met CPL, CPS en CEP als sleutelpartners naast het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie, de algemene directie preventie en veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken

Bekijk meer nieuws

CPL Awards 2021

Omwille van de aanhoudende onzekere tijden inzake de Corona-crisis, werd er beslist de CPL Awards 2021 uit te stellen naar 2022. Op die manier kan iedereen hopelijk in de meest optimale omstandigheden zijn projectindiening voorbereiden.

Save the date!: 16/12/2022!

Geïnteresseerd om lid te worden?

Lid worden