email 84
fr
fr

Brussel bru@cplbelgium.be

Het voltallige bestuur heet u welkom op de vernieuwde webpagina van de CPL-afdeling Brussel!

Samenstelling van onze Raad van Bestuur :

Voorzitter : Ronald Neuprez
Secretaris : Tim Lauwens
Financieel verantwoordelijke : Paul Deblaere

Andere leden :

  • Alain Defays
  • Luc Dehaen
  • Dominique Louis
  • Christa Debeck
  • Guy Vanden Plas
  • Albert Roosens
  • Vivien Grimau

Bezoek aan BPV (Brussel Preventie en Veiligheid)

Op woensdag 26 juni 2019 bracht CPL Brussel een heel interessant bezoek aan BPS (Brussel Preventie en Veiligheid).

Bedankt aan Directeur-Generaal Jamil Araoud en HCP Alain Goergen voor het prima onthaal en de boeiende uitleg over de organisatie en werking van BPV en BruSafe!

Good Bye 2018… Welcome 2019 !

De afdeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de ‘Circle of Police Leadership’, en in het bijzonder haar bestuursleden, wensen u en uw dierbaren een, in alle opzichten, prachtig jaar 2019.

Het bestuur van de afdeling Brussel heeft in 2018 veel vergaderd en hard gewerkt om haar leden een jaar boordevol activiteiten aan te bieden (zoals de studiereis naar Londen, het bezoek aan de Memorial 1815 Waterloo, aan het Militair Hospitaal Koningin Astrid in Neder-over-Heembeek, en veel meer).

Het ganse bestuur zal zich ook het komende jaar blijven inzetten om u een aantrekkelijk aanbod aan interessante en nuttige activiteiten voor te schotelen.

Tot slot verwelkomden wij in 2018 met groot genoegen tal van nieuwe collega’s en sympathisanten in ons midden. Het is dankzij u en uw enthousiasme dat onze afdeling verder kan blijven groeien.

Wij hopen u gauw en talrijk te mogen begroeten!

Activiteiten