Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr

Algemene voorwaarden en Privacy

Juridische info

Circle of Police Leadership (CPL) en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie aangeleverd door derden die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gestelde materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen CPL of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. CPL of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen CPL of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Copyrights

De ingediende informatie bestaat uit opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen of andere informatie die ons via de website wordt meegedeeld. De ingediende informatie blijft altijd onze eigendom. Zonder beperking hebben wij het exclusieve eigendomsrecht van alle huidige en toekomstige bestaande rechten op de ingediende informatie van elke aard, om het even waar. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor om het even welk materiaal dat u indient en alleen u volledig verantwoordelijk bent voor het bericht (inclusief de wettelijkheid, betrouwbaarheid, gepastheid, echtheid en auteursrechten ervan).

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op of via onze website vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en softwaretoepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

CPL en/of anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Alle beelden die door CPL werden gefotografeerd kunnen enkel worden gebruikt bij niet-commerciële publicaties en op alle dragers van CPL of partners. Commerciële projecten zijn niet toegestaan, tenzij besproken met de auteur van de beelden of de communicatieverantwoordelijke van CPL.

Privacy

CPL verwerkt persoonsgegevens van de leden en gaat hier zorgvuldig mee om. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres en geboortedatum. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Met het oog op een efficiënte communicatie wordt ook het e-mailadres gevraagd en bijgehouden.

Via de website verzamelt CPL enkel persoonsgegevens die je op vrijwillige basis verstrekt. Door je persoonsgegevens te verstrekken, geef je als lid aan CPL de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor communicatie tussen CPL en haar leden, tussen leden van CPL onderling en voor het verzenden van post door CPL en eventuele partners (oa. magazine Blue Minds door Uitgeverij Vanden Broele). De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Bepaalde gegevens zullen na inloggen wel via de ledenlijst raadpleegbaar zijn voor de andere leden.

Je gegevens worden op een zorgvuldige manier verwerkt, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat wij in sommige gevallen je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. CPL gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten. Dat betekent dat deze enkel gebruikt zal worden voor het verspreiden van informatie en brochures gelinkt aan CPL en dat deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden of om je andere informatie toe te zenden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Ook zal CPL je gegevens niet aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

CPL bewaart je persoonsgegevens ook niet langer dan noodzakelijk.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Privacywet verleent je als gebruiker ook een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens die door CPL verwerkt worden. Op aanvraag verleent CPL aan de leden toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. Deze informatie beperkt zich tot de informatie die vervat zit in het persoonlijke profiel van het lid zoals het raadplegen is na het inloggen bij het afgeschermde leden gedeelte op onze website. De gebruiker heeft ook het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit onze dataregisters. Voor het corrigeren kan het lid zich op onze website met de persoonlijke gegevens inloggen op het afgeschermde ledengedeelte en naar het persoonlijke profiel gaan. Het verwijderen uit onze registers impliceert dat men niet langer lid zal zijn van CPL. Hiertoe kan CPL gecontacteerd worden op CPL.Nat@police.belgium.eu.

Loggegevens

Zoals veel sitebeheerders verzamelen wij informatie die uw browser verzendt wanneer u onze site bezoekt ("loggegevens").
Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres ("IP") van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze site die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd doorgebracht op die pagina's en andere statistieken.
Daarnaast kunnen we services van derden gebruiken, zoals Google Analytics, die dit verzamelen, controleren en analyseren.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en opgeslagen op de harde schijf van uw computer.
Zoals veel sites gebruiken we "cookies" om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze site mogelijk niet gebruiken.

Standaard schakelen we alle cookies uit op onze website. Alles. Zelfs Google Analytics wordt niet ingeladen. Pas als u expliciet kiest om cookies in te laden op onze website, zal dat ook gebeuren. Hier kunt u overigens die instelling bekijken/wijzigen.

Ter volledigheid halen we hier even aan welke cookies zouden gebruikt worden op onze website, mocht u beslissen om cookies toe te staan:

Naam Type Provider Info over het doel Bewaartijd
rc::a,
rc::b,
rc::c
Noodzakelijk Google Recaptcha

Deze cookie wordt gebruikt om mensen te kunnen onderscheiden van bots.  Dit is noodzakelijk voor de website, zodat geldige rapporten kunnen opgemaakt worden omtrent het gebruik van onze website. Het stelt ons eveneens in staat om het bots moeilijker te maken om 
automatisch ingevulde formulieren te verzenden naar ons.

Sessie
_utm.gif Statistieken Google Analytics Een pixel die alle informatie bewaard over de browser en computer van de bezoeker Sessie
_utma Statistieken Google Analytics Verzamelt data over het aantal keer een bezoeker de website heeft bezocht, samen met data betreffende het eerste en meest recente bezoek 2 jaar
_utmb Statistieken Google Analytics Registreert het exacte tijdstip wanneer een bezoeker de website bezocht 1 dag
_utmc Statistieken Google Analtyics Registreert het exacte tijdstip wanneer een bezoeker de website verlaat Sessie
_utmt Statistieken Google Analtyics Wordt gebruikt om de snelheid van de verzoeken naar de server te versnellen 1 dag
_utmz Statistieken Google Analytics

Verzamelt data over de herkomst van een bezoeker, welke zoekmachines eventueel werden gebruikt, welke link aangeklikt werd, en welke zoekterm gebruikt werd.

6 maanden
cookieconsent Noodzakelijk Webdoos

Geeft aan dat cookies aanvaard zijn.

1 uur

Wijzigingen

Het privacybeleid kan altijd gewijzigd worden door CPL. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van het gewijzigde privacybeleid verlopen via onze website.

Wetgeving bescherming van persoonsgegevens

CPL verbindt zich ertoe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven.

Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of te bereiken via het e-mailadres: contact@apd-gba.be.

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel