Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr
terug

Food for thought: Rondetafelconferentie Politie en bevolking 2030

Voor deze rondetafelconferentie kozen we voor de titel ‘politie in verbinding’ (met de bevolking). Tijdens de rondetafelgesprekken denkt de politie na over haar relatie met de bevolking. Volgens de toekomstblik van Tom Palmaerts wordt de bevolking alleen maar diverser en evolueren we naar een maatschappij waarin de traditionele sociologische verhoudingen blijven veranderen. Wellicht ontstaan andere vormen van sociale netwerken en verbinding. De vraag rijst: Hoe moet politie daarmee omgaan? Op welke manier zullen we vorm geven aan (in)formele sociale controle in 2030? Tijdens deze ronde tafels stellen we vragen en gaan we op zoek naar antwoorden rond volgende thema’s die een belangrijke rol zullen spelen in de relatie politie en bevolking. Deze thema’s werden gekozen op basis van de toekomstvisie van Tom Palmaerts en de expertise van de leden van de werkgroep:  

  1. Polarisatie/Fake News
  2. Kennisontwikkeling 
  3. Communicatie en sociale media
  4. Diversiteit
  5. Intrinsieke motivatie versus dwang
  6. Inclusieve politiewerking

Vanzelfsprekend moeten we rekening houden met de dan geldende coronamaatregelen. Indien nodig zullen aanpassingen aan deze werkwijze worden aangebracht.

Dagprogramma

09u30 Aanmelding en onthaal met koffie en thee
10u00 Algemene inleiding: de samenleving in 2030
11u00 Vraag 1
12u00 Vraag 2
13u00 Lunchpauze
13u30 Vraag 3
14u30 Vraag 4
15u30 Vraag 5
16u00 Netwerkdrink

WIE KAN DEELNEMEN ALS GESPREKSPARTNER AAN TAFEL EN ZO MEE BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN DE POLITIE?

Het aantal plaatsen is beperkt. Per tafel nemen maximum 10 personen deel aan het debat. Bovendien moeten we een aantal methodologische spelregels hanteren opdat de gesprekken van deze ronde tafels kunnen resulteren in voldoende solide data om nadien hierop een toekomstvisie te kunnen enten. In deze is de betrokkenheid en deskundigheid van diegenen die zich inschrijven een belangrijk participatiecriterium. Dit betekent niet dat je over een bijzondere wetenschappelijke of professionele deskundigheid moet beschikken, maar als deelnemer van de tafel vragen we enige passie, betrokkenheid en voeling met het thema. Daarom vragen wij u bij uw inschrijving een korte motivatie te geven voor uw deelname.

Inschrijven kan zolang er beschikbare plaatsen vrij zijn. De organisatie waakt bij de selectie over diversiteit in de samenstelling van de groepen.

Kortom, we zoeken naar geëngageerde en actieve deelnemers met een blik op de toekomst!

Tot en met 7 maart 2022 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn, kan u uw kandidatuur insturen. De selectie zal gebeuren op 8 maart 2022. Ten laatste op 9 maart 2022 krijgt u bericht of u definitief kan deelnemen of niet.

Info

Datum
22/03/2022
Startuur
09:30
Prijs
€ 40,50
Extra info

Praktische informatie

Inschrijven:

Inschrijven voor deelname aan deze rondetafelconferentie kan online via de website van CPS.

Kostprijs: 

De normale deelnameprijs bedraagt 45 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de lunch, de koffiepauzes en de netwerkdrink inbegrepen.

Omwille van de geldende coronamaatregelen kunnen er aanpassingen zijn met betrekking tot de catering. We danken u voor uw begrip.

Inschrijvingen met korting:

Leden van de organisaties die structurele partner zijn van het CPS en van CPL, leden van CPL en leden van de organisaties die de basismodule van Blue Connect gebruiken, krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Betaling:

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mail-adres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:

Politiemedewerkers: Deze rondetafelconferentie zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

Coronamaatregelen:

We gaan ervan uit dat in maart 2022 activiteiten fysiek zullen kunnen plaatsvinden. We zullen er alles aan doen om de gevolgen van de coronacrisis voor de activiteiten zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze deelnemers als sprekers. We zorgen ervoor dat de activiteiten veilig en volgens de geldende regels kunnen plaatsvinden. Tijdens de activiteiten zullen de nodige preventieve maatregelen genomen worden en dienen de instructies inzake hygiëne en sociale afstand nauwgezet te worden gevolgd. 

Indien een activiteit echter geannuleerd moet worden omwille van een verstrenging van de maatregelen, dan wordt de activiteit uitgesteld naar een latere datum of kan worden geopteerd voor een online evenement. Deelnemers kunnen er dan ook voor kiezen om kosteloos te annuleren.

Vrije plaatsen
50