Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr
terug

Food for thought: Rondetafelconferentie Technologie en innovatie 2030

Stel dat we steeds beter kunnen voorspellen waar en door wie criminaliteit zal worden gepleegd: willen we dat en hoe zal dit het werk (en de beslissingsruimte) van operationele politieambtenaren beïnvloeden? Hoe belangrijk blijft persoonlijk, face to face contact nog in een tijd van online communicatie en groeiend gebruik van avatars? Welke ontwikkelingen verwachten we op het domein van cybercrime en hoe moet de politie zich daarop voorbereiden? Hoe zal het gebruik van sociale media evolueren bij new ways of protesting en hoe moet de politie zich daarop voorbereiden? Hoe kan uit de steeds maar groeiende input van informatie net die informatie gehaald worden die de operationele politieambtenaar op dat moment nodig heeft?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen waar in deze rondetafelgesprekken op zal worden ingegaan. De gesprekken vertrekken van de vraag welke rol de operationele politieambtenaar zal spelen in 2030. Vervolgens wordt nagegaan welke technologie die politieambtenaar nodig zal hebben om die rol in te vullen en welke risico’s het gebruik van die technologie met zich kan meebrengen.

De focus ligt doelbewust op de operationele politieambtenaar en zijn of haar rol in relatie tot 6 basisfunctionaliteiten van politie: onthaal, wijkwerking, slachtofferbejegening, interventie, verkeer en openbare ordehandhaving (op recherche wordt in een andere thematische rondetafelconferentie ingegaan). Uiteraard komen daarbij ook de ondersteunende processen (vb. de meldkamer van de toekomst, machine learning, predictive policing, het omzetten van informatie naar intelligence,…) aan bod, maar enkel in de mate dat ze een impact hebben op het functioneren van de operationele politieambtenaar. We hopen dus zeker niet enkel op deelnemers met bijzondere expertise inzake technologie, maar op iedereen die willen nadenken over politiewerk in 2030 en de rol van technologie daarin.

Praktijkmensen uit de politie en andere organisaties in de sector zullen samen met onderzoekers in gesprek gaan over de uitdagingen die hiermee samengaan. Enkele dilemma’s, paradoxen en dynamieken zullen ter discussie worden voorgelegd. Het uiteindelijk doel van deze rondetafel is concrete aanbevelingen te formuleren over wat de overheid zou moeten doen om operationele politieambtenaren hierbij te ondersteunen, mogelijkheden te creëren en mogelijke risico’s te voorkomen.

Dagprogramma

09u30 Aanmelding en onthaal met koffie en thee
10u00 Inleiding
11u00 Ronde 1
12u00 Ronde 2
13u00 Lunchpauze
13u30 Ronde 3
14u30 Ronde 4
15u30 Ronde 5
16u00 Netwerkdrink

WIE KAN DEELNEMEN ALS GESPREKSPARTNER AAN TAFEL EN ZO MEE BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN DE POLITIE?

Het aantal plaatsen is beperkt. Per tafel nemen maximum 10 personen deel aan het debat. Bovendien moeten we een aantal methodologische spelregels hanteren opdat de gesprekken van deze ronde tafels kunnen resulteren in voldoende solide data om nadien hierop een toekomstvisie te kunnen enten. In deze is de betrokkenheid en deskundigheid van diegenen die zich inschrijven een belangrijk participatiecriterium. Dit betekent niet dat je over een bijzondere wetenschappelijke of professionele deskundigheid moet beschikken, maar als deelnemer van de tafel vragen we enige passie, betrokkenheid en voeling met het thema. Daarom vragen wij u bij uw inschrijving een korte motivatie te geven voor uw deelname.

Inschrijven kan zolang er beschikbare plaatsen vrij zijn. De organisatie waakt bij de selectie over diversiteit in de samenstelling van de groepen.

Kortom, we zoeken naar geëngageerde en actieve deelnemers met een blik op de toekomst!

Tot en met 20 mei 2022 en zolang er plaatsen beschikbaar zijn, kan u uw kandidatuur insturen. De selectie zal gebeuren op 23 mei 2022. Ten laatste op 24 mei 2022 krijgt u bericht of u definitief kan deelnemen of niet.

Info

Datum
09/06/2022
Startuur
09:30
Prijs
€ 40,50
Extra info

Praktische informatie

Inschrijven:

Inschrijven voor deelname aan deze rondetafelconferentie kan online via de website van CPS.

Kostprijs: 

De normale deelnameprijs bedraagt 45 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de lunch, de koffiepauzes en de netwerkdrink inbegrepen.

Omwille van de geldende coronamaatregelen kunnen er aanpassingen zijn met betrekking tot de catering. We danken u voor uw begrip.

Inschrijvingen met korting:

Leden van de organisaties die structurele partner zijn van het CPS en van CPL, leden van CPL en leden van de organisaties die de basismodule van Blue Connect gebruiken, krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Deze kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Betaling:

Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef indien nodig a.u.b. het correcte e-mail-adres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Accreditatie:

Politiemedewerkers: Deze rondetafelconferentie zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.

Coronamaatregelen:

We gaan ervan uit dat in maart 2022 activiteiten fysiek zullen kunnen plaatsvinden. We zullen er alles aan doen om de gevolgen van de coronacrisis voor de activiteiten zoveel mogelijk te beperken, zowel voor onze deelnemers als sprekers. We zorgen ervoor dat de activiteiten veilig en volgens de geldende regels kunnen plaatsvinden. Tijdens de activiteiten zullen de nodige preventieve maatregelen genomen worden en dienen de instructies inzake hygiëne en sociale afstand nauwgezet te worden gevolgd. 

Indien een activiteit echter geannuleerd moet worden omwille van een verstrenging van de maatregelen, dan wordt de activiteit uitgesteld naar een latere datum of kan worden geopteerd voor een online evenement. Deelnemers kunnen er dan ook voor kiezen om kosteloos te annuleren.

Vrije plaatsen
50