Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord met de cookies Liever niet.
fr
fr
terug

Memorandum CPL 2025-2030

Geachte stakeholder, 

Geachte leden van CPL,

Als beroepsvereniging voor hogere leidinggevenden van de Belgische politie, wil CPL fungeren als een professioneel reflectieplatform waar op een onafhankelijke manier kan nagedacht worden over de werking van de geïntegreerde politie. Een forum waar vanuit deze reflectie concrete adviezen kunnen worden geformuleerd aan de leiding van de Belgische politie en de bevoegde overheden.

Met de recente aanstelling van de nieuwe Commissaris-Generaal en de nakende nationale, regionale, Provinciale en lokale verkiezingen, lijkt het ons dan ook een uitgelezen moment om onze standpunten in een streven naar de politie van de toekomst duidelijk te stellen.

Bijna 25 jaar na de politiehervorming is het nuttig en noodzakelijk, zelfs essentieel om over de verdere toekomst van de Belgische politie na te denken.  De politie, als onderdeel van een democratisch bestel, is evenzeer onderhevig aan zowel externe als interne ontwikkelingen.  En de uitdagingen zijn groot.

Extern onze politieorganisatie denken we dan vooral aan de nieuwe veiligheidsuitdagingen, budgettaire uitdagingen zowel in binnen- als buitenland, de ernstige gebeurtenissen zoals de terroristische aanslagen en dreigingen, structurele maatschappelijke polarisatie, de blijvende migratiecrisis, de blijvende risico’s voor sanitaire crisissen, klimaatuitdagingen, en zo verder.

Intern gaat het om kwaliteitsvolle (lange termijn) beleidsvoering, nood aan meer efficiëntie vanuit een goed beheer van de middelen, toenemende digitalisering, de nood aan voldoende en kwaliteitsvolle medewerkers waarbij het kerntakendebat, new public management en de noodzaak van professionele partnerschappen (terug) meer en meer in de belangstelling komen te staan.

De Belgische politie werd in 1998 grondig herschikt en was sindsdien herhaaldelijk het voorwerp van studies, evaluaties, beoordelingen en discussies.  Dit leidde tweemaal tot een vrij ingrijpende hervorming van de federale politie.  Voor de Lokale Politie was dit eerder beperkt door het versterken en verruimen van lokale partnerschappen, associaties en op zeer beperkte schaal hier en daar een fusie.

Toch groeit de indruk dat er nog steeds fundamentele ingrepen noodzakelijk zijn, wil men van de Belgische geïntegreerde politie op twee niveaus nog een excellente politiezorg verwachten op maat van de behoeften en de verwachtingen van de bevolking en dit binnen een bijzonder snel evoluerende maatschappij.

We stellen vast dat de maatschappij en in het bijzonder het veiligheidslandschap sterk aan het veranderen is.  Bij deze verandering worden we sterk beïnvloed door 5 belangrijke tendensen: globalisering, digitalisering en data-driven (AI), demografische evolutie (toenemende vergrijzing en langer werken), wijzigende mobiliteit en de toenemende focus op bedrijfsmatige werken (effectiviteit en efficiëntie).

Vanuit de missie van de Circle of Police Leadership (CPL vzw), de beroepsvereniging voor hogere leidinggevenden werd in de schoot van het nationaal bestuur grondig gereflecteerd en gedebatteerd over deze uitdagingen en over noodzakelijke beleidsinitiatieven.

We hebben er voor gekozen om onze voorstellen heel concreet en kernachtig weer te geven in
onderstaand 5-puntenplan. 

  1. Een transparante en duurzame financiering
  2. Een duurzaam en performant HR-beleid
  3. Eén positief imago voor de politie (gerespecteerd, erkend en aantrekkelijk)
  4. Naar een slimme info- en technologie-gestuurde politie
  5. Eén duidelijke visie voor de politie

In bijlage vindt u het uitgewerkt plan terug. (klikken op de tekst)

In hoop een constructieve bijdrage te leveren aan de noodzakelijke transformatie-initiatieven groeten wij u en blijven uiteraard beschikbaar voor bijkomende informatie en/of verdere toelichting of overleg.

Met vriendelijke groeten

 

Jean-Louis Dalle,

Nationaal voorzitter

Johan Berckmans,

Nationaal secretaris-generaal

U kan hieronder verder klikken naar de 3 presentaties die getoond werden tijdens het seminarie bij InfoPol op 23/04/2024: